Tábor pro děti se SMA a DMD - Smečno 2017 září 2017

 7. ročník tábora pro děti se závažnými  nervosvalovými onemocněními (typu SMA a DMD) letos již po sedmé organizovala Kolpingova rodina Smečno - tentokrát ve spolupráci s pacientskou organizací Parent Project. 

Týdenní pobyt je určen dětem od 8 do 15let, které si chtějí zkusit, jaké to je být bez rodičů.  Také letošní ročník této ojedinělé akce byl doslova nabit zážitky. 
A tak i děti pohybující se převážně na elektrických vozících mohou zažít to, co v létě běžně zažívají na táborech jejich zdraví vrstevníci.  

 

O děti se 24hodin denně starají vyškolení asistenti – pomáhají dětem s hygienou, oblékáním, ale i při hrách. Časový harmonogram dne zohledňuje zvýšenou únavnost dětí, takže všechny činnosti jsou plně uzpůsobeny schopnostem dětí.


O zpestření programu se postaralo několik zajímavých hostů. Děti např. zhlédly vystoupení profesionálního kouzelníka, mohly obdivovat zblízka cizokrajné papoušky i dravce, podívaly se na taneční vystoupení skupiny TANVRA na motivy Malého prince, testovaly své znalosti lesní moudrosti s PEFC a nechyběla ani tolik vyžadovaná stezka odvahy a táborák s opékáním buřtů. 


Medaile a diplomy se rozdávaly za olympijské výkony v netradičních disciplínách. 

 

  
Během týdne měly děti možnost zkoušet různé výtvarné techniky ve výtvarných dílničkách. Děti pracovaly s oblíbenou polymerovou hmotou FIMO, vyráběly si lapač snů, malovaly mandaly barvami na sklo a do vlastnoručně ozdobeného květináče sázely rýmovník, který si vezly domů, aby jim pomohl odhánět všechny ty komplikace, jež jsou s rýmou u těchto dětí spojené. 

Ve volných chvílích probíhaly na zahradě vozíčkářské bitvy čísel, nebo se vyšetřovaly zločiny v "Městečku Palermu" ;-)

 

Děkujeme všem firmám a drobným dárcům, že i letos sponzorsky podpořili tuto akci. Poděkování patří i celému realizačnímu týmu a především skvělým asistentům, díky nimž pobyt proběhl bez problémů a  děti si užily spoustu legrace. 

                                                                                    Mgr. Markéta Vlčková
hlavní vedoucí tábora