Pobyt pro rodiny s dětmi - Smečno 2017

srpen 2017Také v letošním roce se v rámci projektu PTP organizovala Kolpingova rodina Smečno psycho-relaxační týdenní pobyt pro rodiny pečující o děti se vzácnými nervosvalovými onemocněními- především se SMA a DMD.
Cílem tohoto pobytu bylo umožnit pečujícím rodičům setkat se s rodinami, které se ocitly ve stejně obtížné situaci – celodenně musejí pečovat o dítě a vyrovnávat se s tím, že diagnóza není právě příznivá.
Letos se pobytu zúčastnilo 6rodin, tj. 16klientů a 7asistentek, které přebíraly péči o děti během dne, aby si rodiče mohli odpočinout. Pro děti je během pobytu připraven speciální program, který je přizpůsoben schopnostem dětí a zohledňuje jejich zvýšenou únavnost.Děti měly v rámci arteterapie možnost vyzkoušet si nové výtvarné techniky. Díky zajímavým hostům měly možnost seznámit se zblízka s cizokrajnými hady, africkými šneky a také se sovami a dravci. Zaměstnanci  z firmy ZENTIVA pro ně připravili zajímavý program, kde si děti mohly zkusit, jak se vyrábějí léky 

 

a jeden den zažily „Příběh módy“ a vyzkoušely si a naslouchaly, jak se oblékali naši předkové v minulých stoletích. Firma RICOH zprostředkovala rodinám přednášku o možnostech létání balonem pro vozíčkáře.
Během pobytu samozřejmě nechyběly ani hry, soutěže, kvízy, muzikoterapie a olympiáda. 

 

Děkujeme všem sponzorům, partnerské organizaci Parent Project, která sdružuje nemocné se svalovou dystrofií, a drobným dárcům za jejich finanční podporu, díky níž se mohl tento týdenní pobyt uskutečnit. 
                                                                   Mgr. Markéta Vlčková
                                                            hlavní vedoucí pobytových akcí